deconstainless.se

läs mer här

Besiktning före spolning av stammarna

Stamspolning, vad är det? Jo, det är egentligen en rensning av avlopp och rör i fastigheten. En stamspolning kan vara bra att få utförd någon gång under årens lopp. Man anlitar helt enkelt en firma som gör en genomgång av husets alla avlopp och rörledningar för att se om det skulle vara stopp någonstans. Innan de tekniker som utför stamspolning börjar med sitt arbete ska en besiktning av stammarna genomföras, detta för att säkerställa att allting är som det ska vara. Det görs en felsökning samt besiktning av kondition och funktion och sedan slutförs det hela med en slutbesiktning.

 

Hur går en stamspolning till?

Vid en spolning av stammarna börjar man med att spola rören i källaren och fortsätter sedan hela vägen ut till den huvudledning som ofta sitter ute i gatan. Man börjar alltid nederst och jobbar sig sedan uppåt i huset när man ska spola stammarna. Ofta behöver man gå igenom flera gånger, fram och tillbaka, med den slang som man använder för att kunna få bort allting som befinner sig i rören. Det beror ju självklart också på hur igensatta rören är hur många gånger som man får gå fram och tillbaka med slangen. Ibland kan det vara avlagringar och annat som sitter väldigt hårt fast och som är svårt att få bort med hjälp av enbart stamspolning. 

 

 

Om något sitter fast i rören

Då kan man behöva göra en så kallad mekanisk rensning genom att fräsa rören med hjälp av skärhuvuden och renskedjor. Det kan finnas saker som inte alls går att få bort med hjälp av slangen och spolningen på det viset, då krävs det alltså lite större insatser. Behöver man hjälp med stamspolning i sin fastighet så får man kontakta en auktoriserad firma som utför sådana, och https://www.stamspolningar.nu/ är ett exempel på en sådan firma.