deconstainless.se

läs mer här

Effektiva transporter med lastpallar

Lastpallen är en smart uppfinning som kom till för att effektivisera och underlätta transporter med tåg över Europas landsgränser. De standardiserade måtten gör att det blir enkelt att lasta och lossa samt att ta tillvara allt utrymme i godsvagnarna. Lastpallens underrede är också speciellt utformat för att lyftas med en gaffeltruck. 

Även om lastpallen från början designades för transporter med tåg används den också flitigt vid transporter med lastbil. Det är främst olika industrier som använder lastpallen, som exempelvis fordons- och läkemedelsindustrin. Men den används också vid lagerhållning i olika butiker inom exempelvis livsmedel och bygg. Den allra vanligaste lastpallen är EUR A-pallen, men det finns även  EUR B-pallar, C-pallar och specialpallar. Vilken pall man ska ha beror bland annat på vad man ska frakta, hur mycket det väger och vart det ska transporteras.

 

Köpa eller sälja lastpallar

Det ställs högre krav på EUR A-pallen som måste vara av bra och tåligt virke som tål långa transporter inom Europa och där man kanske ibland också måste lasta om. En EUR A-pall är också tänkt att användas flera gånger. EUR B-pallar är före detta A-pallar som har lagats och som kanske har mindre skönhetsfel, som exempelvis vädergrånad. En EUR B-pall klarar gods som väger lite mer men får endast användas inom Sverige. C-pallar är av sämre virke och har därför lägre lastförmåga och klarar ibland bara att användas en gång. 

För den som vill köpa lastpallar finns det både nya och begagnade pallar att välja mellan. De begagnade lastpallarna är alltid genomgångna och sorterade så att de klarar de olika krav som ställs. Det kan vara bra att känna till att de flesta företag som säljer lastpallar också köper upp begagnade pallar. Och precis som när man köper lastpallar och får dem levererade till dörren kommer de och hämtar upp dem.