deconstainless.se

läs mer här

En rekonstruktion kan få upp företaget på fötter igen

Att driva ett bolag innebär stora utmaningar och det är inte ovanligt att de ekonomiska förutsättningarna går upp och ner. Ibland kan det till och med bli så illa att bolaget riskerar att gå i konkurs. Har man dock ett företag som i grunden går bra, men av en eller annan anledning hamnat i ekonomiska svårigheter, så kan en rekonstruktion vara det som räddar företaget. Med hjälp från experter kan man genom förändringar i verksamheten samt förhandlingar med banker, leverantörer, myndigheter och fordringsägare rädda företaget från att gå i graven.

Hur går en företagsrekonstruktion till?

För att kunna få igenom en ansökan om rekonstruktion så ska det finnas förutsättningar för att den ska kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt och att företaget har bra möjligheter att återigen bli lönsamt. Detta kan man fastställa genom att samla in de underlag som krävs för att kunna göra en bedömning. Det gäller exempelvis balans- och resultaträkningar, översikt över bolagets bankkonton, utdrag från skattekonto med mera.

Finns det goda möjligheter för företaget så kan man med hjälp av en rekonstruktör ansöka till tingsrätten om företagsrekonstruktion. Ansökan görs till den tingsrätt där bolaget har sitt säte. Blir ärendet godkänt så skickar den som blivit utsedd till rekonstruktör inom en vecka ut ett brev och meddelar de berörda parterna att bolaget befinner sig i rekonstruktion.

En rekonstruktionsplan ligger som grund 

Sedan startar arbetet med att öka intäkterna, minska utgifterna samt få en bättre styrning av bolagets ekonomi. Det kan innebära förändringar i verksamheten för att återigen göra bolaget lönsamt samt förhandla med banker, leverantörer, myndigheter och fordringsägare. Under rekonstruktionsprocessen styrs bolaget fortfarande av dess ordinarie ledning, men i nära samarbete med rekonstruktören.

Finns ett behov av företagsrekonstruktion så kan man kontakta RekonstruktionsGruppen. De är specialister inom rekonstruktion och bolagsjuridik. RekonstruktionsGruppens advokater och jurister har mångårig erfarenhet av företagsrekonstruktioner och arbetar för att företag ska kunna leva vidare och växa sig starka igen.