Förändringsledning är motsatsen till flum

10 mars 2022
jonas olsson

editorial

Ibland kan det framstå som att en del människors ledaregenskaper är fullständigt naturliga. De motiverar, aktiverar och strukturerar människor på arbetsplatsen. De vet när det är dags att göra förändringar, och de lyckas också få med sig alla medarbetare på tåget. Det är är dock inte enkelt ska sägas. Många anställda brukar skruva på sig och bli skeptiska när de hör ordet “förändring”. Men med rätt slags ledning kan det istället vändas till någonting positivt.

Anledningarna till att du läser den här texten är säkert två till antalet. Du har identifierat att en förändring i verksamheten är nödvändig och du behöver hjälp med att skapa den förändringsledning som krävs för att personalen ska köpa förändringen. 

Du önskar till och med att de ska se den som någonting som kommer ta hela verksamheten, personalen inkluderat, i positiv riktning. Men hur gör man egentligen det? Du måste först lära dig grunderna i förändringsledning.

 

förändringsledning

 

Kunskapen måste förvärvas

Det finns många flumteorier kopplat till ledarskap, men en sak bör du veta om förändringsledning. Det är absolut inte något “hittepå” eller “flum”. Tvärtom är förändringsledning någonting väldigt etablerat som utgår från en särskild struktur. 

Att använda sig av förändringsledning, eller förändringsstyrning som det också kallas, innebär att använda konkreta metoder för att åstadkomma hjälp på tre nivåer: individuellt, i grupp och i organisationen. Det handlar om mer än att sätta in nya regler eller byta ut människor. Snarare handlar det om att skapa nya beteendemönster hos personalen genom deras egen vilja.

Motivationen måste komma från människorna själva. Men de kan behöva hjälp att ledsagas för att hitta den motivationen. Det är där förändringsledning kommer in i bilden. För att arbeta med förändringsledning kan det dock krävas att du går en utbildning först. Metoderna är bra, men kunskapen kommer inte med modersmjölken. Den måste förvärvas, precis som vilken kompetens som helst.

Fler nyheter