deconstainless.se

läs mer här

Hur man spränger berg i Stockholm

Av alla uppgifter man kan ha som yrkesarbetare är nog bergsprängning en av de tuffaste. Åtminstone när det gäller risker för både hälsa och omgivning. För om något går fel så är det inte bara ett ben som kan brytas eller en enda människa som kan skadas. Det kan få mycket allvarliga följder för många personer och egendomar.

Bergsprängning i Stockholm är därför något som både kräver ordentlig utbildning och dessutom en hel checklista av rutiner som måste följas till punkt och pricka. Men förutom det är sprängning inte något som kan utföras av en enda person. Det finns flera olika arbetsområden som ska involveras i varje projekt.

 

Punkter på listan

För att kunna gå från tanke till handling är det ett flertal punkter som måste följas. Det ska först och främst bestämmas vilket resultat man önskar med sprängningen. Därefter kan man planera för vilken typ av åtgärd som behövs. Och om sprängning alls är det bästa sättet att lösa projektet på. Det kanske räcker med en borrning eller en gjutning på mark istället.

När man väl bestämt sig för mål och metod så går man vidare med en plan för utförandet. Man gör förberedelser, genomför sprängningen och utvärderar resultatet. Det är arbetssättet för ett projekt, från början till slutförande.

 

 

Delprojekt i projektet

Under sprängningsprojektets gång är ett flertal olika yrkesgrupper involverade. Men det är inte så att en yrkesgrupp utför en åtgärd och sedan lämnar över allt till en annan. Snarare finns en sammanhållande linje där huvudpersonerna skiftar men ingen kliver av projektet förrän en utvärdering är gjord.

Det är ett sätt att arbeta som gör att man säkrar att inget har glömts eller missats under projektets gång. Och alla involverade har ett ansvar för sin egen del. Skulle något gå fel så är det alla som har fallerat. 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *