deconstainless.se

läs mer här

Med LED lysrörsarmaturer kan man belysa arbetsplatsen på ett hållbart och effektivt sätt

Att slå på en strömbrytare och plötsligt få ett upplyst rum eller en lokal framför sig är något som många tar för givet. Det är något som alltid tas med i beräkningen när en ny bostad eller företagslokal ska byggas. Det kan dock skilja väldigt mycket mellan olika sorters belysning och man gör klokast i att välja den som passar bäst utifrån rummets, eller lokalens, storlek samt vad man ska göra i utrymmet. På en arbetsplats är det extra viktigt med bra belysning eftersom den har stor inverkan på hur effektivt och säkert arbetet kan utföras. 

Lysrör ger ljuset stor spridning 

Den mest populära belysningen på arbetsplatser är lysrör. De sprider ljuset väldigt bra vilket innebär att man inte behöver installera lika många armaturer som man måste göra med mindre lampor. Lysrör passar i allt från industrilokaler till kontorslandskap där de kan ge stark och bra belysning. Nu för tiden finns det dessutom massor av olika lysrör att välja mellan för att man ska kunna få den optimala belysningen på arbetsplatsen. 

Handlar det till exempel om en lager- eller fabrikslokal så är det ofta bäst med ett starkt och kallt ljus för att man ska kunna se riktigt bra. Ett sådant ljus kan dock kännas ganska stelt i en kontorslokal där det kan vara bättre med ett lite varmare sken. Det finns även lysrör med dimmerfunktion som gör att man kan anpassa belysningen utefter dagsljus eller beroende på vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Lysrör med sensorer kan hjälpa företaget att sänka energiförbrukningen. 

Med LED sparar man energi och pengar

Vill man sänka energiåtgången ytterligare så kan man använda sig av LED armaturer och lysrör. De förbrukar betydligt mindre energi jämfört med ”vanliga” lysrör och de håller dessutom längre. Hos LED MegaStore finns LED lysrörsarmaturer för både små och stora rum som passar både till privat bruk och företag.