deconstainless.se

läs mer här

Olika typer av samtalsterapi

Samtalsterapi kan ge råd och vägledning till den som känner sig vilsen i livet vid ett specifikt tillfälle. Det innefattar ofta ett samtal, där man pratar om var man är idag och i vilket situation man befinner sig, samt vad man vill uppnå med samtalet. Det finns olika typer av samtalsterapi: individualterapi, parterapi och familjeterapi. Det är skillnad på psykoterapi och samtalsterapi, då psykoterapi kräver längre utbildning och de ofta arbetar med större och djupare problem. Dessa personer har ofta diagnostiserade sjukdomar, exempelvis depression eller ätstörningar.

 

Att prata om sina problem hjälper

En samtalsterapeut går man ofta till för att man vill ha någon att prata med som lyssnar och kan ge råd. Det här kan vara bra vid ett mindre, mer specifikt problem. Exempelvis ett problem på jobbet eller ett problem i familjen som uppstått. Att få prata om sina problem och att ha någon som lyssnar och stöttar har visat sig vara effektivt för att må bättre och få de tunga tankarna att lätta. Man får ofta verktyg för att kunna hantera dessa problem i framtiden när de uppstår. De handlar om hur man ska tänka och försöka lösa situationen själv för att undvika att må dåligt över det.

 

 

 

Onlinesamtal underlättar för klienten

Ett väldigt lätt och smidigt sätt att få hjälp i form av samtalsterapi idag är via onlinesamtal. Det kan ske var klienten vill: hemma, ute eller på arbetsplatsen. Det viktiga är att man har tillgång till dator eller mobiltelefon. Alla har kanske inte möjlighet att befinna sig på plats för samtalsterapin, av anledningar som exempelvis avstånd, arbete eller familjesituation. Med ett pressat schema kan det vara svårt att få ihop det. För att läsa mer om samtalsterapi online, läs här: https://www.samtalsterapeuterna.se/. Samtalsterapeuterna har en mottagning i Höör och Malmö, men tack vare teknologin går det nu även att erbjuda samtal online.