deconstainless.se

läs mer här

Separationer som leder till familjerätt

Att leva tillsammans med en annan människa kan vara helt underbart. Att ha någon att dela sin vardag med kan verkligen förgylla många stunder och det kan också innebära att man har någon att fara ut på äventyr med. Många drömmer om att träffa den rätta som gör en lycklig och som man vill dela resten av sitt liv med. Men ibland blir den drömmen och förhoppningen inte riktigt som man tänkt, vilket resulterar i att man förr eller senare väljer att gå skilda vägar. 

Något som kan kompliceras vid en separation är om man har gemensam egendom som då ska delas upp mellan parterna, även kallat bodelning. Om man har levt som sambos sker bodelning endast om någon av parterna begär det eller vid dödsfall. Det som definierar ett samboförhållande är att man bor tillsammans och har ett gemensamt hushåll utan att vara gifta, det registreras dock inte hos någon myndighet vilket kan göra det svårt att fastställa ett samboskap. Man kan teckna ett samboavtal om man vill säkra tillgångarna vid eventuell separation eller dödsfall. Som äkta makar kan man skriva ett äktenskapsförord som tydligt talar om vem som ska ha vad eller så kan man själva komma överens om det vid separationen. Om man inte har något äktenskapsförord och inte kan komma överens sinsemellan om hur bodelningen ska gå till så kan det sluta med att man hamnar i familjerätten.

Familjerätt är en del av civilrätten och innefattar bland annat arvsrätt, lagar rörande barn, ingående och upplösning av parförhållanden samt makar och sambos inbördes förhållanden. En advokatfirma som har lång erfarenhet av familjerätt i Malmö är Advokatfirman J F Urwitz. De kan hjälpa till vid skilsmässa eller upplösning av samboförhållande och har även kunskap när det kommer till frågor som berör vem som ska ha vårdnad av eventuella barn, var de ska bo samt umgängesrätt.