deconstainless.se

läs mer här

Småföretagandet är en viktig grund för landets ekonomi

Tillväxtverket beräknar idag att det finns runt 1,2 miljoner företag i Sverige. Den allra största delen, hela 95 procent, är småföretag med färre än tio anställda. Dessutom står småföretagare för 45 procent av de anställda inom näringslivet. För medelstora företag är siffran 20 procent. Det gör små och medelstora företag till en viktig del av Sveriges ekonomi. 

 

Att små företag ska kunna säkra arbetskraft, hitta rätt väg till utveckling samt tillväxt och fler människor våga satsa på sin affärsidé är avgörande för landets ekonomi. Det kräver politiska beslut, men också forum där entreprenörer och företagsledare kan mötas. Därför behövs nätverk som Företagarna.

 

 

Samarbete som hjälper företag att utvecklas

 

Att driva företag är ett stort ansvar och det kräver både att kunna utveckla en lönsam verksamhet idag och att förstå framtiden. Det handlar inte bara om att utveckla en affärsidé utan också att hantera områden som personalpolitik, arbetsmiljö och arbetsrätt. 

 

I ett företag med få anställda kan det vara svårt att täcka kunskapsområden som inte är kärnverksamhet men som ändå kan påverka företagets utveckling både positivt och negativt. Här fyller intresseorganisationen Företagarna en viktig roll för företag. Den är en källa till kunskap, rådgivning och möjlighet att diskutera problem tillsammans med andra och kunna få hjälp i viktiga företagsmässiga beslut. 

 

Nätverk som stöttar Malmö-företag

 

Företagarna är Sveriges största nätverk för företagare, med över 60 000 medlemsföretag sammanslutna i 250 föreningar. Organisationen arbetar för att ge entreprenörer bättre villkor att utveckla välmående och lönsamma företag. Företagarna driver opinionsbildning för att skapa en politisk utveckling som gynnar det företagsekonomiska klimatet i Sverige. 

 

Företagsmedlemmar får hjälp och stöttning med förmåner, men framför allt med utbildning, rådgivning och nätverksträffar. Det innebär ett stöd för den som är etablerad men också för det företag som är i startgropen. Företagarna syd i malmö är en av de lokalföreningar som finns i Skåneregionen