Bodelning – En vägledning till processen och hur du navigerar dig igenom det

01 september 2022
Renate Degerth

editorial

Vid separation eller skilsmässa bli bodelning ett oerhört viktigt steg. Vad är en bodelning? Hur går det till? Finns det någon hjälp att få? I denna artikel kommer vi granska viktiga detaljer om processen och ge dig verktyg för att hantera en bodelning med största möjliga enkelhet och rättvisa.

Bodelning vid separation eller skilsmässa

När ett äktenskap eller samboförhållande upphör, uppstår behovet av att fördela gemensam egendom. Detta kallas bodelning. Rätten till bodelning är nedskrivet i äktenskapsbalken och sambolagen. Det innebär att båda parter i relationen delar lika på värdet av gemensam egendom. Det kan inkludera fastigheter, fordon, möbler, hushållsapparatur och besparingar. Det är nyckeln att förstå att bodelning inte innebär att varje tillgång delas i halva delar. Snarare är det värdena som läggs ihop och delas. I praktiken kan detta innebära att en partner får huset, medan den andra får motsvarande värde i kontanter och andra tillgångar. Om parterna inte kan komma överens själva, kan de vända sig till en juristbyrå för rådgivning eller domstol för att avgöra.

Processen för en bodelning

En bodelning kan initieras av en av parterna vid upplösning av äktenskapet eller samboförhållandet, vanligtvis genom att en bodelningsframställan skickas till den andra parten. Båda parterna ska sedan skapa en förteckning över sina gemensamma och individuella tillgångar och skulder, inklusive deras värde. Parterna kan sedan diskutera och överenskomma om hur tillgångarna ska fördelas. Om parterna inte kan komma överens om fördelningen, kan de engagera en skiljeman eller bodelningsförrättare eller bara en neutral tredje part som hjälper till i förhandlingsprocessen. Skiljemannen avgör sedan hur tillgångarna ska delas om parterna fortfarande inte kan komma överens. Beslutet kan sedan överklagas till domstol.

Partition of property

Vad bör man tänka på vid en bodelning?

Bodelning kan vara en komplicerad och emotionell process, så det är nödvändigt att noggrant överväga alla aspekter. Båda parter bör noga dokumentera alla tillgångar och skulder samt deras värde. Det är även viktigt att vara medveten om rätten till egendom och skulder som inte omfattas av bodelningen och även att undersöka möjligheten att undantas från bodelningen. Båda parterna bör också tänka på framtiden och överväga hur bodelningen kommer att påverka deras framtida ekonomiska situation. Det kan vara klokt att konsultera en ekonomisk rådgivare i samband med processen.

Behöver du hjälp?

En bodelning kan vara en klurig process. Känns det överväldigande eller svårt att enas om en rättvis fördelning? Får ni inte ihop alla tillgångar och skulder? Då kanske det är dags att ta hjälp av en expert. Vi rekommenderar att du vänder dig till Nordins Juristbyrå. Med lång erfarenhet och kompetens inom familjerätt kan de hjälpa dig att navigera igenom den ibland kluriga processen med bodelning. Besök deras hemsida på www.nordinsjuristbyra.se för mer information.

Fler nyheter